Automatyczny dyspenser PET

Automatyczny dyspenser PET

Automatyczny dyspenser dla PET jest przeznaczony do automatycznego dozowania radiofarmaceutyków. Jego celem jest ułatwienie, poprawa i przyspieszenie pracy wraz ze znacznym ograniczeniem niepożądanego efektu napromieniowania. Dzięki oprogramowaniu możemy sterować urządzeniem, a w razie awarii sieci czynności wykonywać wszystko manualnie.

Automatyczny dyspenser dla PET posiada wiele ułatwień:

• Zapewnia łatwą i szybką obsługę. Przy żądaniu określonej aktywności system automatycznie pobiera dawkę do ekranowanej strzykawki z wysoką precyzją – dawka jest gotowa do podania pacjentowi.

• Poprzez ograniczenie ręcznego przygotowania i manipulacji izotopem, znacznie zmniejsza się obciążenie dawką palce i ciało.

• Eliminuje się potrzebę manipulowania nieekranowaną fiolką.

• Na ekranie wyświetla się informacja o pozostałej objętość i aktywności w fiolce. Dodatkowo system bierze pod uwagę korekcję półtrwania izotopu

• Automatyczny dyspenser dla PET zbudowany jest ze standardowego towaru – zapewnia to bardzo niskie koszty operacyjne. Proste maszyny i zaawansowana elektronika gwarantują niskie koszty serwisowania.

• Fiolka z izotopem jest osłonięta ponad 65 mm Pb – nie wymaga dodatkowego ekranowania powierzchni roboczej.

• Stacja współpracuje z bazą danych pacjentów – przygotowanymi jak i podanymi dawkami.

• Ekstremalnie małe wymiary dzięki zastosowaniu wolframu (W) jako materiału ekranującego

Dodatkowo firma Lynax poprzez wprowadzenie swoim unikatowych rozwiązań, proponuje automatyczny dyspenser dla PET na dwie fiolki dla dwóch różnych izotopów. Rozwiązanie jest unikatowe dla zakładów, które pracują na więcej niż jednym izotopie tego samego dnia. Stacja zapewnia całkowitą ochronę przed kontaminacją oraz całkowicie przyspiesza pracę. Ponadto zakład oszczędza miejsce i zamiast dwóch stacji  może postawić jedną kompaktową.

Zapytaj o produkt

Powiązane produkty


Aktualności