Metoda chromatografii cienkowarstwowej (rTLC) 

Metoda chromatografii cienkowarstwowej (rTLC) 

Skaner radio-TLC dla PET/SPECT z opcją detektora przepływowego i analizatora widma gamma 

Skaner Scan-RAM jest zaprojektowany do szybkiej i automatycznej kontroli jakości radiofarmaceutyków stosowanych w obrazowaniu PET/SPECT. Urządzenie jest w pełni kontrolowane z poziomu oprogramowania Laura zapewniając spójność danych, możliwość zmiany ustawień skanera i analizy czystości radiochemicznej badanych próbek. 

Na panelu przednim znajduje się tylko przycisk uruchamiający skaner oraz wyświetlacz prezentujący ustawienia. Wszystkie parametry ustawia się za pomocą oprogramowania komputerowego Laura  zapewniającego kontrolowany dostęp i audit-trail. 

Urządzenie jest dostępne w trzech wersjach: 

•  Scan-RAM TLC: detektor dostosowany dla PET/SPECT oraz emiterów w szerokim zakresie aktywności. Użytkownik może wybrać dwa tryby skanowania w czasie lub dla określonej liczny zliczeń. Dodatkowo użytkownik ustawia dowolną prędkość skanowania, która jest najlepiej dopasowana do potrzeb pomiarowych. 

•  Dual Scan-RAM: Podwójna funkcjonalność skanera TLC dla PET/SPECT i detektora radio-HPLC spełniającego wymagania nowoczesnej radiofarmacji. Oba detektory mogą pracować równocześnie i niezależnie oszczędzając czas i miejsce. 

•  Scan-RAM MCA: Łączony skaner PET/SPECT radio-TLC z analizatorem wielokanałowym MCA oszczędza przestrzeń w laboratorium i przyspiesza testy QC. Użytkownik może jednocześnie wykonać test czystości radiochemicznej oraz identyfikacji radionuklidowej. Opcja spektrometru dostępna jest dla wszystkich modeli Scan-RAM. 

Scan-RAM został zaprojektowany specjalnie dla aplikacji PET/SPECT z szeregiem innowacyjnych rozwiązań zapewniających zgodność z obowiązującymi regulacjami. 

Zapytaj o produkt

Powiązane produkty


Aktualności